รณรงค์ไม่สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟัน

รณรงค์ไม่สูบบุหรี่

บุหรี่ทำให้ฟันเสีย เสี่ยงต่อมะเร็ง

รณรงค์ไม่สูบบุหรี่

นิโคตินในบุหรี่ทำให้ฟันเหลือง
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟัน
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
บุหรี่ทำให้ฟันเสีย เสี่ยงต่อมะเร็ง
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
นิโคตินในบุหรี่ทำให้ฟันเหลือง

วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีบทบาทควบคุมการบริโภคยาสูบจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโดยศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้วิทยาการทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดละเลิกบุหรี่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์ทั่วประเทศให้มีบทบาทให้คำแนะนำพิษภัยและชักชวนให้เลิกบุหรี่
Image
Image

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4215
แฟกซ์: 02 590 4203
อีเมล: info@thaidentistagainsttobacco.org

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th