นพ. คชินท์ วัฒนะวงษ์

Photo Anne Colin ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีจรรยาบรรณในการทำงานและแนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างมืออาชีพ เขาทำงานอยู่ในศูนย์กลางของประเทศไทยในคลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างและที่นั่นเขาพบผู้ป่วยจำนวนมากทุกวันซึ่งเขาช่วยแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับลักษณะและการทำงานของผิวหนังและร่างกาย